Personvern

Personvern Generelt

Dette dokumentet beskriver hvilke personlige opplysninger som blir lagret om deg på nettstedet Bambilla.no og hvordan vi behandler denne informasjonen. Denne personvernerklæringen og eventuell annen informasjon på nettstedet kan endres eller oppdateres uten varsel. Du plikter å holde deg informert og oppdatert på disse betingelsene. Vi anbefaler derfor at du besøker og leser gjennom disse hver gang du besøker nettstedet.

Hvilken informasjon lagres på nettstedet?

Når du oppretter en bruker på nettstedet Bambilla.no, så vil personlig informasjon samles inn og lagres, slik som fullt navn, passord og e-post adresse. Når du oppretter en Bambilla-butikk, eller når du handler på en Bambilla-butikk, så vil ytterligere personlig informasjon samles inn og lagres. Denne informasjonen inkluderer bl.a. telefonnummer, adresse o.l. Noen sider på nettstedet vil ha mulighet for å samle inn annen personlig informasjon, slik som preferanser, favoritter, etc. Alle innlogginger og all handel gjennom nettstedet logges og lagres. Informasjon som du legger inn i butikken din eller når du poster meldinger på forum, blogger, ol. vil også lagres på nettstedet. Denne informasjonen vil være åpent tilgjengelig for andre brukere av nettstedet og er å anse som offentlig tilgjengelig informasjon. Det anbefales derfor at du ikke legger inn personlig eller sensitiv informasjon på disse sidene.

Formål med lagring av informasjonen.

Bambilla lagrer personlig informasjon som er nødvendig for å autentisere brukere på nettstedet, opprette Bambilla-butikk og/eller for å gjennomføre handel og betaling i butikker på nettstedet. Annen personlig informasjon som lagres vil kun brukes for å gi deg en skredderskydd og tilpasset brukeropplevelse på nettstedet.

Konfidensialitet

Bambilla er forpliktet til å ivareta din konfidensialitet på nettstedet og vil ikke publisere eller på annen måte gjøre personlig identifiserende informasjon kjent for andre med unntak av følgende: Informasjon som er markert som offentlig tilgjengelig informasjon eller informasjon som du selv legger ut på åpne sider, f.eks. på en Bambilla-butikk eller gjennom blogg- eller foruminnlegg. For alle Bambilla-butikker så må det oppgis en kontaktperson. Fullt navn på kontaktpersonen vil ligge åpent tilgjengelig på butikkens sider. Informasjon som er nødvendig for å gjennomføre en handel eller en transaksjon vil oppgis og/eller sendes videre til butikken(e) man handler med. ,

Hi! We'd like to set these regional settings for you.

English (US), NOK ,