Brukerbetingelser

Brukerbetingelser for Bambilla.no.

 

Generelt. Disse brukerbetingelsene er en juridisk avtale mellom deg og Bambilla. Ved å bruke dette nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert betingelsene. Hvis du ikke aksepterer disse betingelsene, kan du ikke bruke dette nettstedet. Brukerbetingelsene og eventuell annen informasjon på dette nettstedet kan endres eller oppdateres uten varsel. Du plikter å holde deg informert og oppdatert på disse betingelsene. Vi anbefaler derfor at du besøker og leser gjennom disse betingelsene hver gang du besøker nettstedet.

Beskrivelse av nettstedet

Nettstedet Bambilla.no er en teknisk tilrettelegging for at utøvere av kunst, håndtverk og andre som lager egenproduserte og håndlagde produkter som faller inn under Bambilla sitt virksomhetsområde skal kunne selge sine produkter gjennom nettstedet. Disse vil opprette sin egen butikk på nettstedet, og selge produktene sine gjennom denne butikken. Nettstedet vil også kunne tilby andre funksjoner og tjenester for butikker, kunder og andre brukere av nettstedet, slik som diskusjonsforum, blogg, faglige brukerforum o.a.

Ansvar for innhold på nettstedet.

Den som legger inn og poster informasjon på nettstedet er fullt ut ansvarlig for innholdet i informasjonen, inkludert dens integritet og nøyaktighet, at den ikke er i strid med lov eller gjeldende regelverk og at den ikke medfører overtredelse av tredjepersons eiendomsrett eller personvern. Dette gjelder for både tekst, bilder, lenker til andre nettsteder o.a. Bambilla er ikke ansvarlig for materiale, informasjon, produkter eller annet som legges ut på eller selges gjennom nettstedet, jmfr. E-handelsloven §18. Selv om Bambilla har installert sikkerhetstiltak for å forhindre at utenforstående kommer inn eller tapper informasjon fra nettstedet, finnes det ingen absolutt sikkerhetsgaranti. Personlig informasjon kan komme på avveie og bli misbrukt. Informasjon som oppgis på nettstedet er på eget ansvar, og du erkjenner risikoen ved å lagre personlig informasjon på et nettsted. Nettstedet vil kunne inneholde informasjon fra eksterne kilder eller linker til ekstern informasjon. Bambilla garanterer ikke for at denne informasjonen eller linkene til enhver tid er korrekt og oppdatert. Bruker av nettstedet står selv pliktig å skaffe seg oversikt og undersøke at de har korrekt informasjon bl.a. ved å besøke tredjeparts egne nettsider. Vilkår for bruk av nettstedet Det er ikke tillatt å poste støtende, uanstendige, vulgære, injurerende, hatske, truende, pornografiske eller andre typer materiale som kan være eller er i strid med lov eller gjeldende regelverk. Det er tillatt å linke til andre sider som er relevante for innholdet på nettstedet. Det er ikke tillatt å linke til konkurrerende nettsteder. Dersom det linkes til steder utenfor nettstedet må det klart fremgå at dette ikke er sider som tilhører Bambilla og disse sidene må ikke innholde bilder, tekst eller annet innhold som virker støtende, uanstendige, vulgære, injurerende, hatske, truende, pornografiske eller andre typer materiale som kan være eller er i strid med lov eller gjeldende regelverk. Du anerkjenner at du ikke skal forsøke å omgå nettstedets sikkerhetstiltak, og at du skal overholde alle relevante lover, regler og forskrifter ved bruk av nettstedet. Ved å bryte vilkårene for nettstedet risikerer du utestengelse fra nettstedet. Bambilla forbeholder seg retten til når som helst å postere, slette eller endre informasjon som bryter med vilkårene, uten forhåndsvarsel. Bambilla er forpliktet til å reagere og fjerne lovstridig materiale eller linker til dette dersom det oppdages eller så snart Bambillaa blir gjort oppmerksom på forholdet, jmfr. E-handelsloven § 17-18. Ved mistanke om at nettstedet benyttes til kriminell virksomhet vil relevant informasjon kunne bli videresendt til politiet eller andre offentlige myndigheter, jmfr. Personopplysningslovens § 8. Brukere som mistenkes for å være involvert i slik virksomhet vil ekskluderes med øyeblikkelig virkning

Opphavsrett

All materiale og informasjon produsert av Bambilla er Bambilla's eiendom og kan ikke reproduseres uten Bambilla sin skriftlige samtykke. Bambilla-logoen, domenenavnet Bambilla.no og design på nettstedet tilhører Bambilla. Opphavsrett til alt annet materiale og informasjon på dette nettstedet tilhører den som har produsert eller tilgjengeliggjort materialet og er underlagt normale opphavsrettslige regler. Det betyr at du som bruker bør innhente skriftlig samtykke fra den som har produsert materialet før du reproduserer innholdet. Dette gjelder også bilder og grafikk. Bambilla forbeholder seg retten til fritt å bruke all materiale som legges ut på nettstedet til promotering og markedsføring av nettstedet eller butikker på nettstedet.

Bruk av Bambilla logoen.

Det er tillatt å bruke Bambilla logoen i omtale og promotering av nettstedet på blogger, forum, i media, o.l. Det er tillatt å bruke Bambilla logoen i markedsføring av egne produkter som selges gjennom eller sammen med nettstedet Bambilla. Det er tillatt å bruke Bambilla logoen i lenker til nettstedet. Det er ikke tillatt å knytte logoen eller nettstedet opp mot informasjon som ikke er relevant for nettstedet eller som strider mot lov eller gjeldende regelverk. Det er heller ikke tillatt å bruke Bambilla logoen i markedsføring av egne produkter som ikke selges gjennom eller sammen med nettstedet.

Ansvarsbegrensning.

BAMBILLA ER IKKE ANSVARLIG OVERFOR NOEN PART FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, STRAFFEBETINGEDE ELLER AVLEDEDE SKADER ELLER TAP AV NOE SLAG I FORBINDELSE MED DETTE NETTSTEDET, ELLER BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER NOE NETTSTED ELLER NOEN RESSURS SOM DET HAR EN LINK TIL, SOM DET HENVISES TIL, ELLER SOM DU FÅR TILGANG TIL VIA DETTE NETTSTEDET, ELLER FOR BRUK ELLER NEDLASTING AV, ELLER TILGANG TIL, NOE MATERIALE, INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, FOR TAPT FORTJENESTE, DRIFTSTANS, TAP AV FORVENTEDE BESPARELSER ELLER TAP AV PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA, SELV OM BAMBILLA ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER TAP. DETTE UNNTAKET OG DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER FOR ALLE SØKSMÅL, ENTEN DEN ER BASERT PÅ KONTRAKT, GARANTI, AVTALE ELLER ANDRE JURIDISKE TEORIER.

Bambilla garanterer ikke for at innholdet på dette nettstedet er korrekt eller ikke er beskyttet av opphavsrett. Bambilla garanterer ikke for at produkter som selges på nettstedet er autentisk eller ikke er beskyttet av opphavsrett, patenter, e.l. Bambilla tar ikke noe ansvar for materiale, informasjon, synspunkter og produkter som formidles til, postes på, selges gjennom, eller på annet vis gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet. Bruk av slikt materiale, informasjon, synspunkter og produkter solgt gjennom nettstedet er på eget ansvar. Bambilla fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av å bruke dette nettstedet, eller innholdet på den. Bambilla fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av å bruke produkter som er solgt og kjøpt gjennom nettstedet. Bambilla garanterer ikke for at nettstedet er fritt for feil eller er tilgjengelig til enhver tid. Bambilla fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av feil på nettstedet eller at nettstedet er utilgjengelig.

Hi! We'd like to set these regional settings for you.

English (US), NOK ,